Kind en Gezin

kinden

Kinderen hebben de toekomst.
Het doel is om ze te helpen in hun ontwikkeling.
Espo Zorg leert het jeugd bij het vinden van hun plaats in de maatschappij!
Aanbod op maat !

We begeleiden kinderen en jongeren met een problematische ontwikkeling en opvoeding.
Onze ondersteuning is gericht op het vergroten van de vaardigheden van ouders en kinderen en op het voorkomen van pedagogische problemen. We ondersteunen en bieden activiteiten aan, die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van het kind/de jongere. Deze activiteiten zijn uitdagend en stimuleren de ontwikkeling.

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

  • Gezinscoaching
  • Pedagogische ondersteuning
  • Opvoedingsondersteuning en – advies
  • Informatiebijeenkomsten