Verzorging

verzorging1

Wassen, aankleden, eten en drinken en dagelijkse lichamelijke verzorging gaan bij u niet meer vanzelfsprekend. Dit kan tijdelijk of voor een langere termijn zijn.

Dan kan Espo Zorg u hierbij hulp bieden. Wij kunnen u ook helpen met het klaarzetten en toedienen van uw medicatie.

Kosten en indicatie

Persoonlijke verzorging en verpleging is overgegaan naar de zorgverzekering. Deze zorg heet nu wijkverpleging. Met de ingang van 2015 vervalt de AWBZ en wordt de zorg van de mensen aan wie persoonlijke verzorging wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar.

Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra.

Heeft u na afloop van uw huidige verwijzing nog wijkverpleging nodig? Dan kan de wijkverpleegkundige een nieuwe indicatie stellen. U kunt ook de Espo Zorglijn bellen voor een afspraak met een van onze medewerkers.

Informatie

Bel dan de Espo Zorglijn 010-8435584. Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ook bellen naar de Espo Zorglijn voor een afspraak bij uw thuis.