Bestuur

Sinds 01 juni 2010 heeft ESPO ZORG een bestuur. De samenstelling van het bestuur bestaat uit één lid.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van ESPO ZORG. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen, zorg en dienstverlening, de strategische beleid, positionering, de resultatenontwikkeling, de naleving van de wet- en regelgeving , de beheersing van de ondernemingsrisico’s en voor de financiën van ESPO ZORG.

Het bestuur is eindverantwoordelijk.

Het bestuur legt over dit alles verantwoording af aan de Raad van commissarissen.