Onze missie en visie

Missie

Iedereen recht heeft op alle vormen van zorg die aansluiten op de individuele behoefte en betere kwaliteit van leven.

ESPO ZORG wil zich als klein vooruitstrevende thuiszorgorganisatie profileren als betrouwbare thuiszorgorganisatie. Het aanbieden van een deskundige advies of hulp, afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt, staat daarbij voorop.

De zorgvraag van onze cliënten in eigen taal en ruime aandacht voor culturele achtergronden, dwingt reguliere zorgaanbieders tot meer samenwerken. Om een passende zorg te kunnen leveren op maat, werken we als zorgaanbieders steeds vaker samen.

Samenwerken betekent het zorgaanbod laagdrempelig maken voor de doelgroep.

Visie 

ESPO ZORG wil een bijdrage inleveren aan het verbeteren van levenskwaliteit van zorgbehoevende  in Rotterdam en omstreken. Wij helpen daarbij iedereen, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging, die voor kort of langere tijd ( thuis) zorg nodig heeft.

ESPO ZORG biedt zorg en dienstverlening op maat vanuit een respectvolle houding.