Over Espozorg

Espo Zorg is een organisatie met zeer gemotiveerde medewerkers van verschillende culturele achtergronden. Hier hebben wij bewust voor gekozen, omdat de meeste cliënten van niet Nederlandse afkomst zijn.

Wij zorgen voor vaste zorgverleners die uw situatie goede kennen en in uw eigen taal spreken. Onze medewerkers kunnen zich beter inleven en rekening houden met de culturele achtergrond en behoefte van de klanten. De behoefte van onze klanten staan centraal bij ons.

Wij onderscheiden ons van andere thuiszorgorganisaties door kleinschalige zorg rondom de cliënt te bouwen. Bij voorkeur doen we dat in samenwerking met familie, vrienden, en mantelzorgers. Op deze manier blijft de zorg overzichtelijk voor alle betrokkenen en krijgt de cliënt optimaal de kans om zijn eigen leven te leiden die bij hem past en zijn omgeving.

In het belang van onze clienten werken wij waar nodig samen met huisartsen, specialisten, maatschappelijke instanties, zoals welzijnsorganisaties, GGZ-instellingen en anderen.

Espo Zorg heeft het HKZ-Keurmerk. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Espo Zorg heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.