RVC

Raad van commisarisen

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur.

Ze houden toezicht op de beleid en op de algemene gang van zaken van ESPO ZORG. Dit houdt onder andere in dat de realisatie van de doelstellingen, strategie, positionering, de ondernemingsrisico’s , de opzet en werking van de interne risicobeheersing en controle systeem, het financiële verslaggevingproces en de naleving van de wet –en regelgeving. Verder vervult raad van commissaris een adviserende rol voor het bestuur.